На стартовую страницу HT-LINE
 
 
 
Дата создания: 02 мая 2016

Найдено протоколов: 329
Неопределенные визуальные объекты (ВАМ-1)
Использовать в качестве эталона (идеального профиля):
Согласованность экспертов
Эксперты:
Согласованность (средняя = 0.365) :
1. Шишук О.С.
2. Lea
3. Гудков П.Е.
4. Егоза И.А.
5. Тычинина М.И.
6. Shkodina
7. Куренкова Ю.
8. Стерлядка М.А.
9. Суслова Т.
10. Паршина Е.М.
11. Симонова А.Г.
12. Аперян А.
13. Vmarry
14. Антонова Е.
15. Григорьева Т.В.
16. Мечтаева Т.Г.
17. Дина
18. Рябова А.
19. Коротаева Ю.И.
20. Морозовская В.
21. Абдуллина Н.М.
22. Власова А.Р.
23. Петрова А.Е.
24. Максимова Г.
25. Куманина И.С.
26. D_Раs
27. Ксения
28. Мельник А.С.
29. Никитина-И.А.
30. Садовников А.В.
31. Никитина-И.А.
32. Махмутова Е.Б.
33. Bergadler В.М.
34. Горлачев П.Д.
35. Матюхина Е.В.
36. Pavlovs М.
37. Непогодина А.А.
38. Колкина Н.А.
39. Клешня А.Н.
40. Пойда О.Е.
41. Мезенцева А.С.
42. Бушева А.
43. Ермоленко Е.С.
44. Петрова Е.О.
45. Scorpio М.А.
46. Козлова Н.И.
47. Матвеев Д.
48. Минакова О.И.
49. Федоряченко А.А.
50. Semasv С.Н.
51. Низовских Н.А.
52. Дорохов Е.А.
53. Ковалева В.
54. Арсланова А.Ф.
55. Баскакова В.И.
56. Угадайка Е.
57. Сусло А.С.
58. Geshtalt
59. Вероника
60. Краскина Э.
61. Мартынова Я.С.
62. Угрюмов О.
63. Tитова Н.
64. Ершова А.С.
65. Котикова-И.В. К.В.
66. Денисова Т.Е.
67. Филимонова
68. Грыза А.М.
69. Gregor666
70. Вуколова Д.Э.
71. Матвеева А.С.
72. Романов В.В.
73. Ивашкин Ю.
74. Вигель В.В.
75. Коваль М.А.
76. Богуславская Д.В.
77. Епифанцева О.А.
78. Гусева И.А.
79. Седова А.Ю.
80. Шманев С.А.
81. Поликарпова О.И.
82. Ak
83. Кузнецов
84. Беспалова А.
85. Кириллова Э.В.
86. Кузнецованаталья
87. Кочанова М.В.
88. Киселев М.А.
89. Seven
90. Киселева Н.В.
91. Лемясова Н.С.
92. Москвитин С.А.
93. Мелехина О.Н.
94. Макарова О.П.
95. Anna
96. Корочкина Т.В.
97. Psychoezhik P.
98. Хамидуллина Л.
99. Чернова А.Д.
100. Dgek-Vorobey Е.А.
101. Гурова Л.
102. Бышевец Н.Г.
103. Богатова М.
104. Середкина Л.П.
105. Ди Л.
106. Бальтяните Т.
107. Мацевич К.П.
108. Рощупкин
109. Журавлев И.В.
110. Цырендашиева А.Т.
111. Гоголева А.
112. Мюллер Э.А.
113. Заразина Т.
114. Бурангулов И.У.
115. Реми
116. Чернавин Е.А.
117. Bystrova И.Н.
118. Ткачева Ю.В.
119. Ельмуратов Р.
120. Eeevlad V.O.
121. Петрова А.А.
122. Cotova A.V.
123. Александра
124. Забелина Н.А.
125. Jk
126. Нуриева А.
127. Каримова К.И.
128. Загвоздкина О.
129. Пономарева И.С.
130. Морозова И.А.
131. Zuzban N.
132. Paris
133. Мари
134. Капитоненко Н.В.
135. К. Е.
136. Булаева Е.
137. Kolesnikova
138. Горбунова А.И.
139. Андреева Е.В.
140. Журавлев А.С.
141. Атрощенко Д.Ю.
142. Квон А.А.
143. Макаренко Е.Л.
144. Ефименко В.Ю.
145. Звездная М.В.
146. Клязина А.М.
147. Коровина А.А.
148. Кафарова Е.В.
149. Аstahova Т.А.
150. Лавров Р.Н.
151. Гугина Е.И.
152. Potash
153. Басич
154. Angakharta А.
155. Сенченко С.И.
156. Калинина Н.В.
157. Бикмаев А.И.
158. Скоромникова Н.
159. Половнева С.Ю.
160. Clea
161. Устинова Е.
162. Кукушкина А.
163. Юлина М.
164. Забоева
165. Бертон А.А.
166. Shant
167. Yazon
168. Стионова О.А.
169. Олссон
170. Диденко А.
171. Хмелева О.Л.
172. Взрыв-Мозга
173. Линник Т.А.
174. Бурковский В.
175. Будько М.В.
176. Воронежских Л.В.
177. Бурдаева А.
178. Марченко М.Ю.
179. Нарзикулов Р.А.
180. Комина Е.А.
181. Тедеев А.Р.
182. Абдрахманова А.Ф.
183. Гапоненко
184. Kolonello Д.Е.
185. Филиппова О.В.
186. Сватковская М.Н.
187. Кувшинова О.Л.
188. Ускова О.А.
189. Баринова А.
190. Мукаилов Ш.
191. Свидерская О.И.
192. Kolesnikova
193. Ярославцева Е.И.
194. Башмачкина А.Н.
195. Каримова А.
196. Ledi-Melamory Ю.Ю.
197. Lllllll
198. Белова Д.Е.
199. Рожков А.М.
200. Gobee Д.А.
201. Shurishka
202. Gекslа Э.
203. Мордовина Е.
204. Талалаева О.
205. Семченко Е.
206. Тугеус В.Я.
207. Баширова Н.
208. Икс Х.Х.
209. Куликова М.
210. Крылов Д.М.
211. Дементьева А.А.
212. Jиliа101 Ю.
213. Фомина Т.
214. Окунева Е.Ф.
215. Шлянчак Д.Б.
216. Цурбина Д.В.
217. Алещенко Н.
218. Armas D.
219. Лиля-Иванова
220. Данилушкина А.
221. Глафира
222. Закатей О.А.
223. Матросова
224. Семенова М.А.
225. Хакимова Д.М.
226. Бобкова Ю.Л.
227. Таранов А.О.
228. Калугина И.А.
229. Чуракова Е.А.
230. Suomalainen
231. Louise
232. Мельниченко Ю.
233. Irchenka И.С.
234. Хенкель И.В.
235. Анисимов А.М.
236. Bystrova И.Н.
237. Сабалюте А.С.
238. Киселев А.
239. Elena
240. Щелокова П.
241. Smilla
242. Демидова И.
243. Qwe
244. Любовь
245. Пименов И.О.
246. Глазырина Л.
247. Алв
248. Сумеркина В.А.
249. Андрейчук А.
250. Панарина С.И.
251. Тетеря Д.В.
252. Кукуня Ю.
253. Воронин А.А.
254. Нестеров Д.
255. Миклина А.
256. Ванина И.
257. Светлячок С.С.
258. Хрипко А.
259. Доктор_Души Е.С.
260. Якасова
261. Sпdriк А.В.
262. Звездочка
263. Хмелева О.Л.
264. Аляска
265. Котин А.Е.
266. Новикова Т.Ю.
267. Maze
268. Кутепова М.А.
269. Кондратьева И.Б.
270. Довжик Е.С.
271. Лека
272. Подугольникова
273. Ярмолаева К.А.
274. Конева А.Ю.
275. Кузнецова О.А.
276. Петергерина Н.С.
277. Кожемяко А.М.
278. Лапшин В.
279. Еленкова Е.
280. Журавлева Е.
281. Танкян
282. Рыбкина Н.В.
283. Черняева Ю.Е.
284. Стрельцова Н.
285. Кирсанова К.
286. Соловьева Т.В.
287. Ляпко Н.И.
288. Комина Е.А.
289. Иванов А.
290. Ширыкалов А.Е.
291. Гончарук Н.
292. Ledi-Melamory Ю.Ю.
293. Василевская Н.В.
294. Власов В.В.
295. Роза М.
296. Кольченко А.А.
297. Азанова
298. Вершинина О.
299. Завоеванная Н.С.
300. Charlie П.
301. Коваль О.
302. Мышенкова И.В.
303. Густомесова В.А.
304. Иванов О.А.
305. Пирова С.А.
306. Ломовцева Е.А.
307. Бертран В.В.
308. Ardaya Н.
309. Сенин А.
310. Захаренко И.В.
311. Жартовская Е.А.
312. Ширенова С.Д.
313. Лобов В.М.
314. Лачин
315. Романов Д.И.
316. Попова Я.С.
317. Викулова Н.В.
318. Чумаков А.А.
319. Полунина У.Н.
320. Elenamnogodetnaya
321. Сотникова Е.Г.
322. Макарова А.А.
323. Авсееваелена
324. Зюзин А.А.
325. Doktorova S.
326. Lаsiте
327. Прогонова Е.
328. Рио Р.
329. Дурило Д.В.
По запросу возможно получение дополнительной статистической обработки результатов.

 
 
   © 2004-2023. Инновационный центр «Гуманитарные Технологии».  Версия 4.52. Релиз от 08.04.2018г.    Написать в службу поддержки | Написать куратору  | Руководство HT-LINE